De Vrije Koloniën

Gebiedspromotie voor een unieke bestemming

In 1818 komt de sociaal bewogen Johannes van den Bosch met een ambitieus plan om de armoede in ons land te bestrijden door de stichting van landbouwkoloniën. Dit is het begin van de invloedrijke geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid. Als eerste wordt de Proefkolonie Frederiksoord opgericht. Eind 1818 staan er 52 boerderijtjes klaar om de arme stedelingen te ontvangen. Hier kunnen ze op werk en onderdak rekenen. De kinderen gaan er verplicht naar school en er is een eigen ziekenfonds. Er komen kerken, winkels, scholen en zelfs rustoorden. Met deze sociale voorzieningen loopt de Maatschappij van Weldadigheid 80 jaar vooruit op de rest van Nederland en wordt daarmee beschouwd als de bakermat van onze verzorgingsstaat.

Nu na 200 jaar zijn is de materiële en immateriële erfenis nog steeds zichtbaar en voelbaar in dit gebied. Hoe kunnen we meer toeristen naar dit gebied trekken? De kwaliteit en kwantiteit van het toeristisch aanbod vergroten en zorgen dat het verhaal van Johannes van den Bosch bekend wordt bij een groter publiek.

De Vrije Koloniën zijn onderdeel van de UNESCO Wereldergoedlijst.

www.welkomtoenwelkom.nu

Project

Strategie Gebiedspromotie | Marketing & Communicatie plan | Offline & Online Marketing | Interne communicatie | Events

4

Pictures